Tarieven

Even een hele opsomming, voor tarieven klik hierEen jaar betreft een kalenderjaar (1-1 / 31-12). Een bakkaart is persoonsgebonden. Een maand les betekent 4 x les per maand; dat betekent dat per jaar altijd vier lessen mogen uitvallen als gevolg van bijv. ziekte instructeur, feestdagen of anderszins. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren waarbij een kalendermaand opzegtermijn in acht genomen dient te worden; opzeggen vindt schriftelijk plaats bij de penningmeester. Lessen en pensionstalling kunnen per maand opgezegd worden; lidmaatschap en bakkaarten kunnen voor 1 december voor het nieuwe jaar opgezegd worden (deze diensten worden namelijk op jaarbasis aangeboden). De verschuldigde bedragen dienen bij voorkeur via een automatische incasso of betaling, doch altijd voor aanvang van de nieuwe maand bijgeschreven te zijn op de rekening van de vereniging (Rabobank,  NL 13 RABO 0365 7624 74).

Aanmelden? Wanneer je lid wilt worden om op de manege te rijden, een paard wilt stallen of officiële wedstrijden wilt rijden, kun je het aanmeldformulier invullen. Dit kun je afgeven aan een instructeur en een proefles afspreken. Voor stalling of KNHS-lidmaatschap kun je het formulier in de kantine afgeven, ter attentie van de penningmeester, of mailen.

Afmelden? Afmelden voor een les kan telefonisch bij je eigen instructeur; doe dit zodra je weet dat je niet kunt deelnemen aan de geplande les! Zie contactgegevens voor alle telefoonnummers. Afmelden voor het lidmaatschap en de bakkaart kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester. Wanneer je gedurende het kalenderjaar stopt met lessen, dienen er minimaal drie maanden te liggen tussen de laatste en de eerstvolgende les. Dit om te voorkomen dat leden, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie, tijdelijk hun lesgeld als het ware ‘opschorten’.

De tarieven per 01-05-2024

Verenigings contributie
€ 51,00 Jaarlijks (Gezins)contributie
€ 11,00 Jaarlijks Boven op (Gezins)contributie in geval van KNHS-lid zonder deelname aan lessen
Bakkaart
Een bakkaart is altijd persoonsgebonden
€ 30,00 Eenmalig Borg sleutel (behorende bij bakkaart of pensionstalling); borg wordt geretourneerd na inlevering bakkaart of einde pensionstalling.
€ 108,00 Jaarlijks Bakkaart voor leden, zonder les
€ 51,00 Jaarlijks Bakkaart voor leden, met les
€ 32,00 Jaarlijks Bakkaart voor leden, opvolgend gezinslid, met les
€ 176,00 Jaarlijks Bakkaart voor niet leden. (exclusief Mennen)
€ 72.00 4e & 1e kwartaal Bakkaart voor leden, van 1 oktober tot en met 31 maart,                                           ongeacht lessend of geen lessend lid, of anderszins
€ 98,00 4e & 1e kwartaal Bakkaart voor niet leden, van 1 oktober tot en met 31 maart,
Bakkaart mennen, uitsluitend in de 3e hal

Zaterdag en Zondag en  Maandag gehele dag en Dinsdag tot en met Vrijdag  tot  16.00 uur en  vanaf  een half uur na afloop van de lessen op deze dagen en in buiten ringen ( gehele week ) 

Vrij rijden

Vrij rijden zonder bakkaart kan enkel tijdens openingsuren van de manege en in overleg met de stalmeester

€ 7,- Per uur Uur vrij rijden voor leden met eigen paard zonder bakkaart
€ 12,50 Per uur Uur vrij rijden voor niet-leden met eigen paard/pony
€ 20,- Per uur Uur vrij rijden voor leden op een manege paard / pony
€ 25,- Per uur Uur vrij rijden voor niet-leden op een manege paard / pony
 
Lessen
€ 91,00 = Eenmalig Opstaplessen 10x een halfuur les  om de basis beginselen te leren inclusief poetsen en opzadelen voor Dressuur daarna ga je naar de groepslessen
€ 45,00 Maandelijks Lesgeld Manegeles
€ 36,00 Maandelijks Lesgeld Manegeles eigen paard/pony
€ 25,00 Maandelijks Lesgeld Voltige
op aanvraag Maandelijks Lesgeld Mennen met eigen paard /pony
op aanvraag Maandelijks Lesgeld dressuurles eigen paard/pony (wedstrijdgericht)
op aanvraag Maandelijks Lesgeld springles eigen paard/pony
Pension stalling  (zie pensionstalling in het menu)
€ 17,00 Maandelijks Weidegeld
€ 239,00 Maandelijks Pensionstalling paard & E-pony’s (incl. gebruik gehele accommodatie)
€ 181,00 Maandelijks Pensionstalling A, B, C en D pony’s (incl. gebruik gehele accommodatie)