Tarieven

Even een hele opsomming, voor tarieven klik hier:

Een jaar betreft een kalenderjaar (1-1 / 31-12). Een bakkaart is persoonsgebonden. Een maand les betekent 4 x les per maand; dat betekent dat per jaar altijd vier lessen mogen uitvallen als gevolg van bijv. ziekte instructeur, feestdagen of anderszins. Opzeggen dient schriftelijk te gebeuren waarbij een kalendermaand opzegtermijn in acht genomen dient te worden; opzeggen vindt schriftelijk plaats bij de penningmeester. Lessen en pensionstalling kunnen per maand opgezegd worden; lidmaatschap en bakkaarten kunnen voor 1 december voor het nieuwe jaar opgezegd worden (deze diensten worden namelijk op jaarbasis aangeboden). De verschuldigde bedragen dienen bij voorkeur via een automatische incasso of betaling, doch altijd voor aanvang van de nieuwe maand bijgeschreven te zijn op de rekening van de vereniging (Rabobank,  NL13RABO 0365 7624 74).

Aanmelden?

Wanneer je lid wilt worden om op de manege te rijden, een paard wilt stallen of officiële wedstrijden wilt rijden, kun je het aanmeldformulier invullen. Dit kun je afgeven aan een instructeur en een proefles afspreken. Voor stalling of KNHS-lidmaatschap kun je het formulier in de kantine afgeven, ter attentie van de penningmeester, of mailen.

Afmelden?

Afmelden voor een les kan telefonisch bij je eigen instructeur; doe dit zodra je weet dat je niet kunt deelnemen aan de geplande les! Zie contactgegevens voor alle telefoonnummers. Afmelden voor het lidmaatschap en de bakkaart kan uitsluitend schriftelijk bij de penningmeester. Wanneer je gedurende het kalenderjaar stopt met lessen, dienen er minimaal drie maanden te liggen tussen de laatste en de eerstvolgende les. Dit om te voorkomen dat leden, bijvoorbeeld tijdens de zomervakantie, tijdelijk hun lesgeld als het ware ‘opschorten’.

De tarieven per 01-10-2021

€ 51,00 Jaarlijks Gezinscontributie
€ 11,00 Jaarlijks Bovenop gezinscontributie in geval van KNHS-lid zonder deelname aan lessen
€ 98,00 Jaarlijks Bakkaart voor leden, persoonsgebonden, zonder les
€ 46,00 Jaarlijks Bakkaart voor leden, persoonsgebonden, met les
€ 29,00 Jaarlijks Bakkaart voor leden, opvolgend gezinslid, met les
Bakkaart mennen uitsluitend in de 3e hal

 Zaterdag en Zondag en  Maandag gehele dag en Dinsdag tot en met Vrijdag  tot  16.00 uur en  vanaf  een half uur na afloop van de lessen op deze dagen

en in buiten ringen ( gehele week ) 

€ 65.00 4e & 1e kwartaal Bakkaart voor leden , voor alleen van 1 oktober tot en met 31 maart , ongeacht lessend of geen lessend lid, of anderszins
€ 89,00 4e & 1e kwartaal Bakkaart voor niet leden, voor alleen van 1 oktober tot en met 31 maart , ongeacht lessend of geen lessend lid, opvolgend gezinslid of anderszins
€ 33,00 1e kwartaal Bakkaart voor leden voor alleen het eerste kwartaal van het kalenderjaar, ongeacht lessend of geen lessend lid, opvolgend gezinslid of anderszins
€ 46,00 4e kwartaal Bakkaart voor leden en niet leden, voor alleen het laatste kwartaal van het kalenderjaar, ongeacht lessend of geen lessend lid, opvolgend gezinslid of anderszins
€ 160,00 Jaarlijks Bakkaart voor niet leden, persoonsgebonden met of zonder les (exclusief Mennen)
€ 6,00 Per uur Uur vrij rijden voor leden met eigen paard zonder bakkaart (alleen tijdens openingsuren manege en in overleg met de stalmeester)
€ 9,00 Per uur Uur vrij rijden voor leden met manegepaard  (alleen tijdens openingsuren manege en in overleg met de stalmeester)
€ 17,00 Per uur Uur vrij rijden voor niet-leden met eigen paard/pony  (alleen tijdens openingsuren manege en in overleg met de stalmeester)
€ 22,00 Per uur Manegepaard of pony (alleen tijdens openingsuren manege en in overleg met de stalmeester)
€ 30,00 Eenmalig Borg sleutel (behorende bij bakkaart of pensionstalling); borg wordt geretourneerd na inlevering bakkaart of einde pensionstalling.
€82,50= Eenmalig Opstaplessen 10x een halfuur les  om de basis beginselen te leren inclusief poetsen en opzadelen  voor Dressuur daarna  ga je  naar de groepslessen
€ 17,25 Maandelijks Lesgeld voltige
€ 23,25 Maandelijks Lesgeld wedstrijdvoltige
€ 23,25 Maandelijks Lesgeld manegeles eigen paard/pony
€ 23,25 Maandelijks Lesgeld Mennen     eigen paard /pony
€ 32,00 Maandelijks Lesgeld manegeles
€ 37,50 Maandelijks Lesgeld dressuurles eigen paard/pony (wedstrijdgericht)
€ 42,00 Maandelijks Lesgeld springles eigen paard/pony
€ 17,00 Maandelijks Weidegeld
€ 217,00 Maandelijks Pensionstalling paard (incl. gebruik gehele accommodatie)
€ 164,00 Maandelijks Pensionstalling pony (incl. gebruik gehele accommodatie)