Contact en route

Hieronder treft u de adresgegevens aan van de manege en voor de post.

Daaronder staan de bestuursleden vermeld, de contactpersonen voor de (KNHS)ledenadministratie,
instructie en wedstrijdsecretariaat en overige contactpersonen.

Hippisch Centrum De Wolverlei:

Algemeen secretariaat & Penningmeester:
Barlagerachterweg 7, 9541 XT Vlagtwedde
Bestuur vereniging:
Voorzitter Dhr. G. Haan mail
Vice-voorzitter Dhr. J. Arkema
Secretariaat Mw. E. Ots mail
Penningmeester Mw L. Grave

Mw. T. Schoenmaker

mail
Algemeen bestuurslid Mw. L. Slootweg
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Ledenadministratie:
KNHS penningmeester@woudruiters.nl mail
Manege penningmeester@woudruiters.nl mail
Wedstrijdsecretariaat:
KNHS dressuur via de mail mail
KNHS springen mail
Onderling Mailadres voor onderlinge wedstrijden & activiteiten: mail
Activiteitencommissie: Zie het onderlinge wedstrijdsecretariaat.
Instructie:
Aanspreekpunt instructie en aanmelden voor lessen algemeen L. (Liesbeth) Slootweg 06-27371405
Manege les E. (Elana) van Beem
L. (Lisanne) van Leeuwen
D. (Dana) Krul-van Veldhuizen
T. ( Thea) Stuut
S. (Samy) de Veld
Voltige les S. (Samy) de Veld
Dressuur Pony`s  en Paarden wedstrijdgericht M.(Maaike) Slootweg
Veiligheid:
Coördinator vacant
Algemeen:
Onderhoud – stalgang Jaap Arkema / Grietinus Haan
Paarden – stalmeester Thea Stuut
Reclameborden & sponsoring Tineke Behling
Kantine beheer Tineke Behling
Website Evelien Ots
Facebook Leona Grave
Bestuur stichting:
Voorzitter W. (Willie) Roelofs
Vice-Voorzitter L.J. (Luurt) Arkema
Bestuurslid G. (Gerwin) Roelofs
Bestuurslid J. (Jaap) Arkema
Barlagerachterweg 7, 9541 XT Vlagtwedde