Contact en route

 1. Hieronder treft u de adresgegevens aan van de manege en voor post.
  Daaronder staan de bestuursleden vermeld, de contactpersonen voor de (KNHS)ledenadministratie,
  instructie en wedstrijdsecretariaat.
  Wanneer u hier klikt, opent de Wie-doet-wat lijst, met daarin opgenomen waar u met vragen terecht
  kan over sponsoring, stalling, nieuwsbrief etc.
  Hippisch Centrum De Wolverlei:
  Barlagerachterweg 7, 9541 XT Vlagtwedde 0599-312428
Algemeen secretariaat:
Barlagerachterweg 7, 9541 XT Vlagtwedde
Penningmeester:
Barlagerachterweg 7, 9541 XT Vlagtwedde
Bestuur vereniging:
Voorzitter Dhr. G. Haan mail
Vice-voorzitter Dhr. J. Arkema
Secretariaat Mw. L. Winters
Mw. L. Grave
mail
Penningmeester Dhr. J. Hofman
Mw. T. Schoenmaker
mail
Algemeen bestuurslid Mw. L. Slootweg
Mw. F. Jansen
mail
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Algemeen bestuurslid
Ledenadministratie:
KNHS penningmeester@woudruiters.nl mail
Manege penningmeester@woudruiters.nl mail
Wedstrijdsecretariaat:
KNHS dressuur via de mail mail
KNHS springen JM.( Mariol) Middel 06-54965666 mail
Onderling
Mailadres voor onderlinge wedstrijden
& activiteiten:
mail
Activiteitencommissie: Zie het onderlinge
wedstrijdsecretariaat.
 Mennen  A.(Alie) Boekelo  06-21801237 mail
Instructie:
Aanspreekpunt instructie en aanmelden voor Opstaplessen Fiena Jansen 06-81474450
Manege les L.(Linda) Spittje
L. (Lisanne) van Leeuwen 06-11782574
D. (Dana) Krul-van Veldhuizen 06-57363712
T. ( Thea) Stuut 06-52124376
Voltige les W. (Wim) Bessembinders 06-13835887
Dressuurles Wedstrijd gericht J.(Jamilla) Peterson
Spring les M. (Mirjam) Molenaar 00491725780617
Mennen A .(Alie) Boekelo 0621801237
Dressuur Pony`s  en Paarden wedstrijdgericht m.(Maaike) Slootweg 06-27391244
Veiligheid:
Coördinator vacant
Bestuur stichting:
Voorzitter W. (Willie) Roelofs 0599-354710
Vice-Voorzitter L.J. (Luurt) Arkema 0599-454407
Bestuurslid G. (Gerwin) Roelofs  06-23553027
Bestuurslid J. (Jaap) Arkema  06-23927228