Wie doet wat

Activiteitencommissie & Onderlinge wedstrijden Joke Foederer 06-29062417
Instructeur – aanspreekpunt Fiena Jansen 06-81474450
Instructeur – dressuur Linda Kouwenhoven 06-28248909
Instructeur – manege Dana Krul- van Veldhuizen 06-57363712
Instructeur – manege Lisanne van Leeuwen 06-11782574
Instructeur – manege Gerda de Boer 06-15105699
Instructeur – manege Ilona Greven 06-43555934
Instructeur – springen Mirjam Molenaar 00491725780617
Instructeur – voltige Wim Bessembinders 06-13835887
Lidmaatschap KNHS / manege penningmeester@woudruiters.nl
Onderhoud Wim Bessembinders 061383887
Paarden – stalgang Hardie Schreuder 0599-313092
Paarden – stalmeester Thea Stuut  06-52124376
Reclameborden & sponsoring Hardie Schreuder 0599-313092
Wedstrijdsecretariaat dressuur (KNHS) Fiena Jansen 06-81474450
Wedstrijdsecretariaat springen (KNHS) Jacqueline Smaal-meijer 06-10116472
Veiligheid Johannes Hilverts 06-58735001
 Vrijwilligers (w.o. kantine) Mina schoenmaker 06-52584339
Website woudruiters@ziggo.nl
Nieuwsbrief en Facebook secretariaat@woudruiters.nl